top of page
Pennor.jpg

ÖRNARNA

Välkomna till Örnarna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans förskoleklassare tillsammans med pedagogerna Beatrice, Amanda och Stefan.

Under det andra skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under förskoleklassen samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page