Pennor.jpg

ÖRNARNA

Välkomna till Örnarna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans förskoleklassare tillsammans med pedagogerna Emma, Johanna och Johan. Örnarnas klassrum är en del av våra fritidsutrymmen och det klassrum där ni checkar in på morgonen samt checkar ut ert barn på eftermiddagen.

Under förskoleklassen på Lundaskolan, testar barnen sina färdigheter och vi formar gruppen.  Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med detta menar vi att barnen ska känna trygghet, lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se