Pennor.jpg

ÖRNARNA

Välkomna till Örnarna som ligger på andra våningen i huset. Här arbetar skolans tredjeklassare tillsammans med pedagogerna Gunnel, Petra och Stefan. Örnarnas klassrum ligger längst in på bottenvåningen.

 Under tredje skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se