Lundaskolans klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Lundaskolan gäller följande: (länk till PDF)

©Copyright Lundaskolan