Skriver.jpg

SVALORNA

Välkomna till Svalorna som ligger på andra våningen i huset. Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Karolina, Marcus och Filippa.

Svalornas klassrum ligger på andra våningen på höger sida.

Under andra skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första och andra skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

Svalornas telefonnummer

079-073 87 07

©Copyright Lundaskolan