top of page

övrig personal

På Lundaskolan arbetar personal som inte bara är i klasserna. De har andra arbetsuppgifter som driver skolan framåt.

Gunnel Johansson är rektor på Lundaskolan.

gunnel@lundaskolan.se

 

Per Johansson är skolchef på Lundaskolan.

per@lundaskolan.se

Eva Tillman är speciallärare och specialpedagog på Lundaskolan.

specialpedagog@lundaskolan.se

Petra är admin på Lundaskolan och har hand om intag, barnomsorgsavgift och allmänna utskick till vårdnadshavare.

petra@lundaskolan.se

Johanna är ansvarig för hemsidan.

johanna@lundaskolan.se

Caroline är vår musiklärare.

Vi har även en anställd i köket som heter Karolína men kallas Kaia.

Per Johansson
Skolchef

Gunnel Johansson
Rektor

bottom of page