top of page

Musik

Arbetsplan i musik årskurs 1-3

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Ur LGR11

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 • en.

 

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

 • Musiksymboler, bilder och tecken.

Ur LGR11

Undervisning och genomförande

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Eleverna i årskurs 2 och 3 erbjuds möjlighet att utveckla sin musikaliska förmåga i ensemblespel i musikverkstaden.

bottom of page