top of page

Musik

Pedagogisk planering i musik.

 

Konkretiserade mål för eleven i ämnet musik i svenska årskurs 1 – 3.

 

Syfte

Genom undervisning i ämnet musik ska eleverna utveckla kunskaper att kunna delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv kunna musicera och även genom att lyssna till musik (Lgr22).

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

 • Skapa musik samt uttrycka och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

 • Uppleva och reflektera över musikens innehåll.

 • Musikens funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

Centralt innehåll

 

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt instrumentspel i grupp.

 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

 • Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.

 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument och hur den kan användas med hjälp av rytm, klang och dynamik.

 • Slagverk, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

 • Röstvård och hörselvård vid sång, spel och lyssnande.

 • Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.

 

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 • Olika musikinstrument hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

 

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Lgr 22

 

Om ni är intresserade av hela läroplanen i musik med tillhörande kunskapskrav kan ni hitta den här.

bottom of page