Information om barnomsorgsavgiften för barn på Lundaskolan

 

Lundaskolan har en fantastiskt välfungerande fritidsverksamhet sedan flera år tillbaka som vi är mycket stolta över. Allt ifrån skolans egna pyssel till föreställningar, fri och organiserad lek utflykter mm. När ert barn nu börjar i förskoleklass/skolan är kostnaden för barnomsorgen det enda ni betalar. I kommunala förskolor betalar man för 12 månader/år. På Lundaskolan betalar man för 11 månader eftersom vi håller stängt i juli. När man väljer Lundaskolan så väljer man en välutvecklad helintegrerad verksamhet där skola och fritids är ett paket dvs ni behöver inte hämta ert barn efter skolan och ta dem till fritids för de är redan där.

 

Det är viktigt att ni som föräldrar har koll på om ni har rätt till reducerad avgift under den tid ert barn är inskrivet på Lundaskolan. Barnomsorgsavgiften betalas alltid i förskott, månadsvis eller terminsvis. Du som har rätt till reducerad avgift skall bifoga lönespec eller annat intyg som styrker detta. Om inte förväntas full avgift enligt nedanstående taxa. Avgiften beräknas i det hushåll där barnet är skrivet.

 

Ni kommer här att erhålla ett kundnummer som ni ska använda när ni betalar in omsorgsavgiften. Detta system förenklar för oss att hitta betalningen för just ert barn när avgifterna betalats.

 

Ni skriver barnets kundnummer, och vilken period betalning avser i meddelanderutan till betalningsmottagaren, eller i referensrutan på inbetalningskortet. Har ni flera barn på skolan skriver ni alla barns kundnummer. Är ni osäkra om betalning skett för ert barn så hör ni av er till Per Johansson på mailen per@lundaskolan.se så slipper ni eftertaxering när terminen eller läsåret är slut. Avgifterna stäms av varje termin så det är viktigt att betalningen inkommit i tid. Kom ihåg att ansvaret vilar på er.

 

Vid beräkning av avgift gäller följande princip:

Yngsta barnet:                    2% av hushållets inkomster, dock högst 1007kr/månad

Näst yngsta barnet:            1% av hushållets inkomster, dock högst 503kr/månad

Nästkommande barn:         1% av hushållets inkomster, dock högst 503kr/månad

Fjärde barnet:                     Ingen avgift

 

Maxtaxa betalas om hushållets totala inkomst överstiger 50 340 kr/månad.

Betalningen av barnomsorgsavgift sker alltid i förskott och betalas till plusgiro: 87 57 45 - 2.

 

På betalningen skriver ni exempelvis:

Kund id: 123 HT – 20 Summa: 5898 kr, och för vilken period betalning gäller.

 

Vill man betala för hela termin/läsår skriver ni exempelvis:

Kund id 65 - 20/21. Summa 10 846 kr.

Med vänlig hälsning, Per Johansson, skolchef.

Avgifter : Barnomsorgsavgift.jpg
Böcker.jpg
Pennor.jpg
Miniräknare.jpg