Skriver.jpg

SVALORNA

Välkomna till Svalorna som ligger på andra våningen i huset. Här arbetar skolans tredjeklassare tillsammans med pedagogerna Gunnel, Filippa och Stefan.

Under tredje skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första och andra skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se