top of page
Skriver.jpg

SVALORNA

Välkomna till Svalorna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans tredjeklassare tillsammans med pedagogerna Rebecca, Filippa och Petra.

Svalornas klassrum är en del av våra fritidsutrymmen och det klassrum där ni checkar in på morgonen samt checkar ut ert barn på eftermiddagen.

Under förskoleklassen på Lundaskolan, testar barnen sina färdigheter och vi formar gruppen.  Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med detta menar vi att barnen ska känna trygghet, lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page