top of page
Skriver.jpg

SVALORNA

Välkomna till Svalorna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans förstaklassare tillsammans med pedagogerna Jeanette, Lovisa och Edwin.

Under förstaklass på Lundaskolan, testar barnen sina färdigheter och vi formar gruppen.  Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med detta menar vi att barnen ska känna trygghet, lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page