top of page

Svenska

Pedagogisk planering för svenska.

Konkretiserade mål för eleven i ämnet svenska årskurs 1-3

 

sa

Du ska lära dig:

 • sambandet mellan ljud och bokstav

 • att läsa olika typer av texter

 • läsa och samtala om det lästa i grupp

 • strategier för att förstå vad du läser

 

Skriva

Du ska lära dig:

 • skapa texter där ord och bild samspelar, enskilt och tillsammans med andra.

 • enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden.

 • skriva på många olika sätt: faktaord och meningar, berättelser, meddelanden och olika skrivövningar.

 • om berättande texters uppbyggnad och innehåll.

 • läslig handstil och att skriva med digitala verktyg.

 • språkets struktur med stor och liten bokstav, de vanligaste skiljetecknen samt stavningsregler för vanliga ord.

 • alfabetet och alfabetisk ordning.

 

Tala, lyssna och samtala

Du ska lära dig:

 • att tala och uttrycka dig i många olika sammanhang

 • att lyssna aktivt.

 • att återberätta och samtala i liten eller stor grupp

 • att berätta och diskutera om ämnen som är viktiga för dig.

 • att ge och ta emot muntliga instruktioner.

 • muntliga presentationer med hjälpmedel som exempelvis bilder, digitala medier eller föremål.

 

Du ska få arbeta med:

Texter

 • Skönlitteratur, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, sånger, lyrik, dramatik, sagor och myter.

 • Olika texters budskap, uppbyggnad och innehåll.

 • Några betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

 • Texter som kombinerar ord och bild, både i böcker och i digitala miljöer.

 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas eller lära

 • Hur du kan använda ord för att berätta hur du känner, vad du kan och vad du tycker.

 • Hur det du säger och gör kan uppfattas av andra, även digitalt.

 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

 

Informationssökning och källkritik

 • Att söka information i böcker, tidskrifter och Internet

 • Hur texters avsändare påverkar innehållet

 

Underlag för bedömning

Vi bedömer de olika konkreta målen som eleverna arbetar med genom observationer, diagnoser och både muntliga och skriftliga tester.

Det här arbetar vi extra mycket med i:

 

 

 

 

    årskurs 1               årskurs 2               årskurs 3

 

Om ni är intresserade av hela läroplanen i svenska med tillhörande kunskapskrav kan ni hitta den här

 

Vill ni veta mer om olika lässtrategier hittar ni en intressant serie från UR här.

bottom of page