top of page

Bild

Arbetsplan i bild årskurs 1-3

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Ur LGR11

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

 • Redskap för bildframställning.

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

 

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

 

Ur LGR11

Undervisning och genomförande

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Kultur är naturliga inspirationskällor till bildskapandet såsom konst, arkitektur, musik, film, foto och litteratur. Utifrån dessa konstformer kommer eleverna att skapa olika bildarbeten och samtala, diskutera och analysera dessa enskilt och i grupp.

 

Bildarbetet kommer också in som en naturlig del i det integrerade arbetet med olika teman och arbetsområden (t ex jag- utveckling, natur- och djurstudier, historia, rymden, människokroppen, min närmiljö, svenska och matematik ). På så sätt kommer eleverna att bearbeta och utveckla sin kunskap i de olika ämnena.

 

Eleverna kommer att få arbeta med olika tekniker och material. Pedagogen uppmuntrar att pröva sig fram till olika lösningar och till att ta egna initiativ. Vi kommer att samarbeta och arbeta på egen hand.

 

Eleverna dokumenterar sina planeringar, arbeten och utvärderingar under åren på Lundaskolan. Tanken med det är att eleverna ska få syn på sitt lärande. Varje slutfört arbete följs upp av muntliga och skriftliga redovisningar. Vi synliggör arbetena med kontinuerliga utställningar.

bottom of page