top of page
Räcka_upp_handen.jpg

SPARVARNA

Välkomna till Sparvarna som huserar i gula rummet på bottenvåningen. Här arbetar skolans förskoleklass tillsammans med pedagogerna Alva, Hedda och Emma.

Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med det menar vi att barnen ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Leken är viktig och har stort utrymme på Lundaskolan.

 

Redan under förskoleåret får eleverna bild, idrott och musik som ämne. 

 

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

 http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page