Räcka_upp_handen.jpg

SPARVARNA

Välkomna till Sparvarna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans förstaklassare tillsammans med pedagogerna Jeanette och Johan. Sparvarnas klassrum ligger längst in på bottenvåningen.

Under andra skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga 

medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

Sparvarnas telefonnummer

073-573 62 17

©Copyright Lundaskolan