top of page
Räcka_upp_handen.jpg

SPARVARNA

Välkomna till Sparvarna som ligger på andra våningen i huset. Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Jeanette, Hedda och Stefan.

Under tredje skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första och andra skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga 

medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page