Räcka_upp_handen.jpg

SPARVARNA

Välkomna till Sparvarna som ligger på andra våningen i huset. Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Jeanette, Hedda och Oscar.

Under andra skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga 

medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se