Information om skolhälsan på Lundaskolan

 

Skolhälsan erbjuder vikt- och längdkontroll, hörselkontroll, synkontroll samt en läkarundersökning med vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund under era år på Lundaskolan. Ni kallas till en läkarundersökning med vaccination klassvis.

I händelse av att era barn blir sjuka kan ni alltid vända er till vårdcentral eller ringa till vårdguiden tel. 1177, eller gå in på deras hemsida, www.1177.se. De har öppet dygnet runt.
Har ni frågor eller funderingar runt skolhälsovården kan ni kontakta vår skolsköterska Eva Söderman på telefon 073-396 04 35.

 

Om hon inte svarar lämna meddelande med namn och telefonnummer, så återkommer hon så fort hon kan. Det går också bra att lämna meddelande till er klasslärare som kan lägga det i mitt postfack på skolan om det inte är av brådskande karaktär.

 

Klicka här för att läsa allmän information om sjukdomar (PDF) ».

 

Med vänlig hälsning
Eva Söderman
Skolsköterska Lundaskolan & Bergsundsskolan

©Copyright Lundaskolan