top of page

Information om skolhälsan på Lundaskolan

 

Skolhälsan erbjuder vikt- och längdkontroll, hörselkontroll, synkontroll samt en läkarundersökning med vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund under era år på Lundaskolan. Ni kallas till en läkarundersökning med vaccination klassvis.

I händelse av att era barn blir sjuka kan ni alltid vända er till vårdcentral eller ringa till vårdguiden tel. 1177, eller gå in på deras hemsida, www.1177.se. De har öppet dygnet runt.
 

Klicka här för att läsa allmän information om sjukdomar (PDF) ».

 

Med vänlig hälsning
Jeanette Johansson
Skolsköterska Lundaskolan & Bergsundsskolan

Skolsköterdka.jpg
bottom of page