top of page
Måla.jpg

Hökarna

Välkomna till Hökarna som ligger på andra våningen i huset. Här arbetar skolans förstaklassare tillsammans med pedagogerna Simon och Johanna.

Under andra skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under sina första skolår samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page