Måla.jpg

Hökarna

Välkomna till Hökarna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans förskoleklassare tillsammans med pedagogerna Gunnel, Johanna, Simon och Karin. Hökarnas klassrum är en del av våra fritidsutrymmen och det klassrum där ni checkar in på morgonen samt checkar ut ert barn på eftermiddagen. 

Under det första året på Lundaskolan testar barnen sina färdigheter och formar gruppen.  Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med detta menar vi att barnen ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se