Måla.jpg

Hökarna

Välkomna till Hökarna som ligger på bottenvåningen i huset. Här arbetar skolans förstaklassare tillsammans med pedagogerna Simon, Johanna och Petra.

Under det första skolåret höjs tempot på undervisningen och eleverna befäster de kunskaper de tillgodogjort sig under förskoleklassen samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se