top of page

Lundaskolans klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

 

På Lundaskolan gäller följande:

 

Varje skola måste ha en tydlig ordning var du som elev eller förälder ska vända dig om det är något i skolans verksamhet som du inte tycker är bra. 

 

• Om det skulle vara något du som förälder eller elev inte är nöjd med på skolan så ska du i första hand vända dig till den personal på våningen som är närmast dig eller ditt barn.

 

• Rör ditt klagomål större och allmänna frågor, eller om du upplever att du inte blivit lyssnad på så ska du vända dig till Gunnel som är rektor.

Mail till Gunnel: gunnel@lundaskolan.se 

 

• Om du inte är nöjd med rektorns beslut eller mottagande så ska du vända dig till Per som är Lundaskolans skolchef och huvudman.

Mail till Per: per@lundaskolan.se

bottom of page