top of page

Samhällsorienterande ämnen: Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Pedagogisk planering för de samhällsorienterande ämnena.

Konkretiserade mål för eleven i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 1-3

 

Geografi

Du ska lära dig:

 • använda kartor

 • några karttecken och begrepp

 • Sverige, våra världsdelar och världshav

 • om några spår i naturen från istiden

 • om förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse

 

Historia

Du ska lära dig:

 • tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid

 • hemortens historia

 • hur människor levde för hundra år sedan

 • människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk

 • om hur människor levde på sten-, brons- och järnåldern

 • hur man läser av en tidslinje

 

Religion

Du ska lära dig:

 • livsfrågor, grupp och identitet

 • kristendomens roll i skolan

 • religioner och platser för religionsutövande

 • högtider, symboler och berättelser ur kristendomen, judendom och islam

 • antik och nordisk mytologi

 

Samhällskunskap

Du ska lära dig:

 • om barns rättigheter enligt barnkonventionen

 • centrala samhällsfunktioner

 • pengars värde och användning

 • om mänskliga rättigheter

 • om skolans likabehandlingsplan

 • att kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

 • hur ett klassråd och elevråd fungerar

 • hur vi kan ta hand om vår miljö

 • hur man beter sig säkert i trafiken

 • om några yrken och verksamheter i ditt närområde

 • några anledningar till att människor flyttar och hur det kan påverka familjer


Underlag för bedömning

Vi bedömer de olika konkreta målen som eleverna arbetar med genom observationer, diskussioner samt skriftliga uppgifter.

 

Undervisning

Du kommer att få söka information från olika källor såsom att läsa olika texter, gå på studiebesök, se film, intervjua, mäta och observera.

Utifrån det du själv observerat och lärt dig kommer du få dokumentera. Du dokumenterar med text, bild och andra uttrycksformer såsom samtal, redovisning inför grupp och dramatiseringar.

Du kommer att få lära dig ämnesspecifika begrepp.

Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp.


Om ni är intresserade av hela läroplanen i de samhällsorienterande ämnena med tillhörande kunskapskrav kan ni hitta dem här

Geografi (länka till Kursplan - Geografi (Grundskolan) - Skolverket)

Historia (länka till Kursplan - Historia (Grundskolan) - Skolverket)

Religion (länka till Kursplan - Religionskunskap (Grundskolan) - Skolverket)

Samhällskunskap (länka till Kursplan - Samhällskunskap (Grundskolan) - Skolverket)

bottom of page