top of page

Slöjd

Arbetsplan i slöjd årskurs 1-3

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

  • formge och framställa föremål

  • välja och motivera tillvägagångssätt

  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat

  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Ur LGR11

Centralt innehåll

I årskurs 1–3
  • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Slöjden i samhället

Ur LGR11

Undervisning och genomförande

Slöjdundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i olika tekniker och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer i de båda slöjdsalarna. Eleverna får göra planeringar där de får utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet och att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Eleverna får arbeta utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper i färg, form, funktion och konstruktion och hur de kan kombineras i medvetna val. Eleverna ska känna till säkerhetsreglerna i slöjdsalen och kunna arbeta säkert i slöjdsalen.

bottom of page